top of page

GIS คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมเปลี่ยนแปลงจัดการวิเคราะห์และผลิตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวโลก ข้อมูลนี้อาจอยู่ในรูปแบบแผนที่แบบจำลอง 3 มิติเสมือนจริง หรืออาจเป็นตารางรายการข้อมูล

GIS อาจมีความซับซ้อน  เช่นระบบที่ใช้ฐานข้อมูลและเวิร์กสเตชันเฉพาะด้าน ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือเรียกง่ายๆว่าซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป

GIS มีบทบาทสำคัญในหลายองค์กร ตัวอย่างเช่น ตำรวจและหน่วยดับเพลิงอาจใช้ GIS เพื่อค้นหาจุดสังเกตและจุดอันตราย เพื่อวางแผนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ หรือสำหรับออกแบบเส้นทางอพยพในกรณีฉุกเฉิน  นอกจากนี้รัฐบาล  สถาบันวิจัยหรือหน่วยงานอื่นๆ อาจใช้ GIS ในการจัดการกับงานประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยตนเองได้ หากข้อมูลนั้นมีการระบุรายละเอียดทางภูมิศาสตร์

 

อ้างอิง: Wikipedia / Webopedia

bottom of page