top of page

MapQuestDotNET

MQD_03.PNG

 ↓Highlight of MapQuestDotNET (MQ.NET)

MapQuestDotNET คือชุดโปรแกรมพัฒนาระบบ GIS ของเรา สำหรับนักพัฒนา .NET Platform

ระบบถูกพ้ฒนาขึ้นจากภาษา C# 100%  แต่ละหน้าที่จะมีการแสดงตัวอย่างของ C# และ VB.NET (81 pieces) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานได้ฝึกและเรียนรู้ การใช้งาน ระบบพ้ฒนาโปรแกรมที่ทันสมัย เช่น Visual Studio 2010, จุดเด่นของ  .NET คือระบบที่ง่ายต่อการ พัฒนา เพื่อใช้งานระบบ GIS อย่างเต็มรูปแบบ

GIS Framework

MapQuestDotNET มีไลบรารีคลาสเชิงวัตถุสำหรับฟังก์ชันการทำงานแบบ GIS ไว้ในแอปพลิเคชั่น


ฟังก์ชันและข้อมูลขึ้นอยู่กับ Object-oriented design ซึ่งประกอบด้วยแพ็คเกจมากกว่า 30 แพ็คเกจและไลบรารีคลาสมากกว่า 600 คลาส


นักพัฒนาสามารถใช้เฉพาะคลาสที่จำเป็น  เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยไม่ซ้ำซ้อน

MapQuestDotNET Ver4.0 ยังรองรับ. NET Framework4.0

MQD.png

Recent GIS Development Environment

→ รองรับ .NET Framework 4
 

ใน MapQuestDotNET เวอร์ชันล่าสุด MapQuestDotNET Ver4.0 ซึ่งทำงานบนระบบ  .NET Framework 4  นั้น มีระบบการวาดแผนที่เร็วขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับ MapQuestDotNET Ver2.0 บนระบบ .NET Framework 2.0 (เปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลของบริษัทฯ )

นอกจากนี้คุณสมบัติใหม่ของ .NET 4 (เช่น คุณสมบัติการเขียนโปรแกรมแบบขนานและ Dynamic Language Runtime) ก็พร้อมให้ใช้งานแล้ว

→ รองรับ 64bit OS

MapQuestDotNET Ver4.0 รองรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
ในระบบปฏิบัติการ 64 บิตสามารถใช้ทรัพยากรหน่วยความจำได้มากขึ้น

Fast and Beautiful Map Display

ความเร็วในการแสดงผลของการวาดแผนที่ใน MapQuestDotNET Ver4.0 นั้นเร็วกว่าเวอร์ชัน 2.0 ถึง 2.5 เท่า (เทียบโดยแหล่งข้อมูลของบริษัทฯ)

ประสิทธิภาพการวาดขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากสำหรับงานประมวลผลและแสดงผลในระบบแผนที่  เช่น ระบบการขยาย(ซูมเข้า) การย่อ(ซูมออก) และการเลื่อน  นั้นถูกปรับให้เหมาะสมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Simple Programming

Click Once

แม้แต่ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนาระบบ GIS ก็สามารถฝึกใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่วาง Map Control บนหน้าจอ  ระบบก็สามารถแสดงผลแผนที่ด้วย code การทำงานเพียง 10 บรรทัดเท่านั้น !

สำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย  .NET ClickOnce Distribution นั้นสามารถติดตั้งในพีซีสำหรับ Windows ทั่วไปหลายเครื่องพร้อมๆกันผ่าน IE ได้อย่างง่ายดาย

bottom of page