top of page

ระบบติดตามตำแหน่งเรียลไทม์

Realtime Tracking System

ระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์สำหรับงานธุรกิจ  สามารถแสดงพิกัดจริง ณ เวลาปัจจุบัน  เส้นทาง  เวลาโดยประมาณในการเดินทางไปยังจุดหมาย และข้อมูลอื่นๆตามความต้องการของธุรกิจคุณ  เพื่อช่วยพัฒนาและจัดการระบบธุรกิจขนส่งของคุณให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการและการแข่งขันของตลาด

"ก้าวสู่ความล้ำหน้าในธุรกิจบริการ​ด้วยนวัตกรรม"

RTS_10.PNG

ที่มา

         ปัญหาต่างๆนั้นเกิดอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คุณกำลังซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ เช่นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ . . .

คุณไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่ไหน? หรือคุณไม่รู้จักตำแหน่งที่พนักงานส่งสินค้า       กำลังบอกคุณเลย !!

Route Planning
Stressed Woman

คุณไม่สามารถอธิบายการเส้นทางที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาหรือเกิดการส่งผิดสถานที่

เจ้าหน้าที่มาส่งสินค้าในเวลาที่คุณไม่อยู่บ้าน หรือในเวลาที่คุณไม่สะดวก เช่น ขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่

Business Meeting
Movers Carrying Shelving Unit

บางครั้งคุณจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่บ้าน และคุณต้องการตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านั้นได้ถูกจัดส่ง หรือ กำลังให้บริการอย่างถูกต้อง เช่น งานทำความสะอาด งานซ่อมแซมบ้าน

"ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าหากคุณมีระบบที่ช่วยให้รู้

ตำแหน่งและเวลาของการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่แม่นยำ"

แนวคิดของระบบบอกตำแหน่งแบบเรียลไทม์

Concept >>

Wave

แสดงตำแหน่ง

ที่ตั้ง

ใช้ระบบ GPS และเครือขา่ยสัญญาณของ Smart Phone ในการบอกค่าพิกัดที่แม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม

Gradient

บอกเส้นทางและ

เวลาในการจัดส่ง

ด้วยระบบการให้บริการแผนที่ออนไลน์ จะสามารถเลือกและแสดงการเส้นทางพร้อมทั้งเวลาเดินทางให้คุณทราบได้

Shadow on Concrete Wall

แสดงข้อมูลร่วมกันลูกค้า-ผู้ให้บริการ

มีการแสดงข้อมูลในเวลาเดียวกัน  ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการส่งสินค้า และ ลูกค้า เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาการสื่อสาร

Ocean

ปรับแต่งการใช้งาน

ได้ตามต้องการ

เพราะสามารถนำระบบไปใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ

ระบบจึงต้องปรับแต่งได้ตาม

ความต้องการทางธุรกิจของคุณ

Contents >>

RTS_Rover01_edited_edited.png
RTS_Operation01.PNG
logo_Android.PNG
RTS_07_edited.png
logo_IOS_edited.jpg
RTS_Manager03_edited.jpg

ผู้ดูแลระบบ

> จัดการระบบการสั่งซื้อ

> จัดเตรียมสินค้าหรือบริการ

> ดูแลควบคุมพื้นที่ให้บริการ

> ติดตามการจัดส่ง

> เป็นหน่วยประสานงานกลาง

> ตรวจสอบและยืนยัน

> จัดทำรายงาน

RTS_Delivery04.PNG

จัดส่งสินค้า

> รับคำสั่งสินค้าหรือบริการ

> เลือกเส้นทางและจัดส่ง

> ติดต่อลูกค้า

> ยืนยันการจัดส่ง

> บันทึกประวัติส่งงาน

> รายงานปัญหา

RTS_Customer01.PNG

ลูกค้า

> ระบบสั่งซื้อสินค้า/บริการ

> ยืนยันตำแหน่งจัดส่ง

> รายละเอียดการจัดส่ง/ราคา

> ติดตามตรวจสอบเส้นทาง

> ตรวจสอบสถานะการส่ง

> ระบบแจ้งเตือนลูกค้า

> ยืนยันการรับสินค้า

> แจ้งปัญหาการใช้งาน

> ประเมินผลการบริการ

Idea

ฟังก์ชันอื่นๆที่สามารถเพิ่มเติมการใช้งานในระบบได้

> รายงานสถิติสำหรับงานบริหารและการวิเคราะห์ทางการตลาด

   (แนวโน้มการใช้สินค้าหรือบริการ, พื้นที่ให้บริการ, ข้อมูลลูกค้า, อื่นๆ)

> การคำนวณระยะทางและอัตราเชื้อเพลิง

> บันทึกลักษณะการขับขี่ของผู้ขับขี่

> ระบบการสื่อสารแบบกลุ่ม (Group Chatting)

> ระบบวางแผนการจัดส่งล่วงหน้า

> ระบบบันทึกเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

> อื่นๆ

ประโยชน์ของระบบ

ด้านการจัดการทีมจัดส่งสินค้า

> ใช้ระบบเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ทำให้จัดส่งได้เร็วขึ้นและหลีกเลี่ยงการไปผิดเส้นทาง

> ลดข้อจำกัดของพนักงานจัดส่งสินค้า สามารถไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักเส้นทางได้

> สามารถเพิ่มระบบลงเวลาทำงานได้ สำหรับพนักงาน delivery

> ช่วยควบคุมและปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้ เช่น มีการหยุดการทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ  มีการออกนอกพื้นที่การทำงาน  มีการใช้เวลาพักที่นานเกินไป

> สามารถช่วยตรวจสอบบอกระยะทางตามจริง เพื่อการจัดการค่าน้ำมัน
 

การจัดการระบบงาน

> วางแผนงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การแจกงานตามระยะทางให้กับพนักงานที่ใกล้ที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด

> ตอบสนองการสนับสนุนทีมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งฝ่ายลูกค้าและทีมจัดส่งสินค้า

> จัดส่งได้รวดเร็วขึ้นในเวลาเท่าเดิม ทำให้มีกำไรมากขึ้น

> สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของงานจากฝ่ายลูกค้าและทีมจัดส่งสินค้า

> ได้รับข้อมูลบันทึกการจัดส่งทั้งหมดเพื่อนำไปวิเคราะห์ด้านการตลาด

 การบริการลูกค้า

> ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดจากการสื่อสาร ด้วยระบบบอกพิกัดที่แม่นยำ

> เห็นภาพรวมของงานในมุมมองเดียวกัน ณ เวลาเดียวกันทั้งสองฝ่าย

> ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้เวลาในการรับส่งสินค้าหรือบริการของตนเองได้

> ลูกค้าได้รับความรู้สึกวางใจและปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าหรือบริการมากขึ้น

> ลูกค้าได้รับความประทับใจ มีความพึงพอใจและอาจทำให้อยากกลับมาใช้บริการอีก

เปรียบเทียบกับระบบอื่น

Compare_Table01_edited.png

นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจ

ธุรกิจอาหาร

 - ติดตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งอาหาร

 - จัดการทีมจัดส่งอาหาร

 - ลูกค้ารู้เวลาที่จะได้รับสินค้า  

 - ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง  เส้นทาง และระยะเวลา สามารถช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า ให้จัดการการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Delivery Hand Off

ส่งเอกสาร

 - ระบบเรียกเจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร

 - ติดตามตำแหน่งเอกสารสำคัญทางการเงิน 

 - แจ้งเตือนให้กับผู้รอรับ กรณีงานเร่งด่วน

 - ระบบวางแผนการจัดส่งงาน วางแผนเส้นทาง

 - ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 - รายงานการทำงานในแต่ละเดือน

messenger01_edited_edited.jpg

บริการรถฉุกเฉิน

รถฉุกเฉิน  ทีมกู้ภัย

 - แสดงตำแหน่งรถฉุกเฉิน ให้ผู้ประสบภัยทราบ

 - ประเมินอุปสรรคในการเดินทางและการจราจร

 - คำนวนเวลาถึงที่เกิดเหตุ

 - แจ้งพิกัดในกรณีใกล้ถึงรพเพื่อเตรียมสถานที่

Emergency Vehicles

ซ่อมบำรุงรถยนต์

กรณีเหตุต้องการการซ่อมฉุกเฉินนอกสถานที่

 - แจ้งตำแหน่งลูกค้าและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

 - คำนวณระยะเวลาในการเดินทาง

 - ใส่รายละเอียดของเหตุฉุกเฉินเพื่อความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ เช่น การภาพถ่าย

 - ประเมินและแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 - ระบบติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 - ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า ประเภท รุ่นรถ

Car Repair

ธุรกิจกีฬา

- แสดงตำแหน่งของสมาชิกกลุ่มผู้เล่นกีฬา เช่นกอล์ฟ วิ่งระยะทางไกล หรือ กีฬากลางแจ้งอื่นๆ

- ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

- แสดงข้อมูลสนามแข่งขัน จุดแวะพัก

- บันทึกข้อมูลการเล่นของนักกีฬา

Couple in Golf Cart

พัสดุและไปรษณีย์

 - ติดตามเจ้าหน้าที่รับส่งพัสดุ

 - ติดตามตำแหน่งพัสดุด่วนหรือพัสดุสำคัญ

 - แจ้งเตือนลูกค้าในกรณีพัสดุถึงที่หมาย หรือ ใกล้ที่หมาย

Delivery Man

ประกันภัย

 - แจ้งตำแหน่งอุบัติเหตุ

 - นำทางเจ้าหน้าที่ประกันมายังที่เกิดเหตุ

 - ติดตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันภัยอุบัติเหตุ

 - นำทางไปยังอู่ซ่อมในเครือประกันภัย

Image by Michael Jin

บริการพนักงาน

บริการทำความสะอาดบ้าน และ ซ่อมแซมบ้าน

 - ระบบลงเวลาเริ่มงาน สิ้นสุดงาน

 - แจ้งตำแหน่งพนักงานและสถานะการทำงาน

 - แจ้งเตือนตำแหน่งเมื่อเข้าและออกจากบ้าน

 - ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

บริการคนขับรถ

 - ระบบลงเวลาเริ่มงาน สิ้นสุดงาน

 - แจ้งเตือนเมื่อคนขับรถมาถึง

 - แจ้งตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งรถ

 - ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

 - แจ้งเหตุฉุกเฉิน

Vacuuming Couch

ธุรกิจเช่ารถ

 - เชื่อมต่อกับระบบการเช่ารถของคุณ

 - เหมาะกับธุรกิจเช่ารถจักรยานยนต์

 - ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในการติดตาม

 - เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 - เพิ่มระบบนำทางให้กับบริการของคุณ

Vintage Motorcycles

อื่นๆ

ระบบติดตามตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะ

 - ตำแหน่งรถบัสสาธารณะสำหรับผู้โดยสาร

ที่กำลังให้บริการอยู่(ไม่มีจุดจอดประจำ)

 - แจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งเข้าใกล้ผู้ใช้บริการ

 

ระบบติดตามจัดการกรุ๊ปทัวร์

 - แจ้งพิกัดรถหรือตำแหน่งคนในกรุ๊ปทัวร์

 - แผนเส้นทางการเดินทางและจุดหมายต่างๆ

 - แจ้งตำแหน่งจุดนัดหมาย แหล่งซื้อของ

Bus
bottom of page