top of page

Thematic Map (แผนที่เฉพาะเรื่อง)

การสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องเป็นหน้าที่หลักของระบบ GIS Engine ซึ่งมีอยู่ใน MapQuestDotNET ของเรา

การไล่เฉดสี และ รูปแบบการให้ลายเส้นแรเงา(และฟังชั่นอื่นๆ) ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอย่างดีและคุ้นเคยกับผู้ใช้งานระบบแผนที่เฉพาะเรื่อง

สิ่งเหล่านี้รองรับการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  ระบบยังสามารถแสดงได้มากกว่าหนึ่งแผนที่ต่อการแสดงผลในหนึ่งครั้ง เช่น  แสดงกราฟแท่งร่วมกันกับจุดความหนาแน่น และอื่นๆ

Label(การแสดงผลป้ายชื่อ)

→ ปรับแก้ตำแหน่งป้ายแสดงชื่อโดยอัตโนมัติ

การแสดงป้ายชื่อข้อมูล(Label) จะมีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ ณ ตำแหน่งที่มองเห็นได้โดยไม่ซ้อนทับกัน

→ การลดความซับซ้อนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ก่อนหน้านี้ การแสดงชื่อข้อมูลเฉพาะเรื่องได้ถูกเขียนเป็นโค้ดประมาณสองสามบรรทัด  แต่เพื่อความง่ายยิ่งขึ้นโค้ดจะถูกเขียนใหม่เหลือเพียงบรรทัดเดียวให้ไม่มีการซ้อนทับกันของป้ายแสดงชื่อ 
 

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลตามแนวของเส้นแผนที่ (ดังแสดงในภาพตัวอย่าง)

ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ว่าง

ระบบประมวลผลของรูปร่างของ poygon สามารถสั่งให้สร้างพื้นที่แนวกันชนได้  Voronoid Diagram และ Drive Time Polygon นั้นจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล

การพิมพ์และส่งข้อมูลออกมาเฉพาะพื้นที่

พื้นที่ในบริเวณที่ข้อมูลที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะมีการปริ้นหรือส่งออกข้อมูลออก  ทำให้ไม่จำเป็นต้องปริ้นหรือส่งออกทั้งแผนที่

ค่าการทำงานของเมาส์

ระบบฟังก์ชันมาตรฐานแบบที่ติดตั้งมาภายในตัวในแผนที่ เช่นการเลื่อนซูมเข้า  ซูมออก  ค้นหา  การดึงข้อมูล การแก้ไขและการวัดต่างๆ  สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ความเร็วในการเลื่อน  การขยายขนาดและการปรับสัดส่วน  สามารถปรับได้อย่างง่ายดายในการตั้งค่าคุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมใหม่

ระบบการส่งออกข้อมูล

MapQuestDotNET มีไลบรารีที่ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลแผนที่ได้โดยตรง ในรูปแบบ .dxf(AUTOCAD) และรูปแบบ .shp(ShapeFile)
*ลิขสิทธิ์ของข้อมูลแผนที่เป็นของ บริษัทเจ้าของข้อมูล ต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัทฯ ก่อนการส่งออกหรือนำออก

แผนที่เฉพาะเรื่อง

การค้นหาและการวัดผล


- ค้นหาที่ตำแหน่งที่คลิกเมาส์
- ค้นหาในพื้นที่เฉพาะ ฯลฯ
- การวัดพื้นที่
- การวัดระยะทาง ฯลฯ

การค้นหาขั้นสูง


- ค้นหาแบบมีเงื่อนไข
- ระบบการกรองผลการค้นหา

การตั้งเงื่อนไข SQL ในแผนที่เฉพาะเรื่อง

- ระบุเงื่อนไข SQL สำหรับแผนที่เฉพาะเรื่อง

การตั้งค่าและลักษณะของเส้นแต่ละประเภท

เส้นหลายประเภทเช่น เส้นทึบ เส้นประพิเศษ เส้นลวดลายต่างๆ ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อแสดงลักษณะเส้นที่ซับซ้อนเช่น เส้นแสดงทิศทาง นอกจากรูปลูกศร ระบบยังสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นสัญลักษณ์อื่นๆได้อีกด้วย

การหมุนข้อความและข้อความหลายข้อความ

การหมุนจะทำงานที่จุดศูนย์กลางของกรอบตัวอักษรหรือที่จุดอ้างอิงที่กำหนดขึ้น

การปรับขนาดและการหมุนของ Polygon

ในระบบ"แก้ไข" ​Polygon สามารถปรับขนาด

และหมุนได้

ปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ของตัวเอง

สามารถกำหนดลักษณะสีหรือเส้นสำหรับแต่ละรูปได้ทีละรูป เช่น ชั้นข้อมูลเดียวกันของอาคารสามารถแสดงด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันได้

การพิมพ์

สามารถพิมพ์แผนที่ผ่านเครื่องพิมพ์ได้โดยระบุช่วงของพื้นที่การพิมพ์ในแผนที่และช่วงกระดาษหรือส่งออกไปยังไฟล์รูปภาพเช่น bitmap file เพื่อให้สามารถใช้เพิ่มเติมใน MS Word หรือ MS Excel ได้

การแปลงค่า Projection แบบเรียลไทม์

ระบบ projection จะถูกแปลงและแสดงค่าทันทีแบบ เรียลไทม์ ยิ่งไปกว่านั้นระบบ Geodetic ของญี่ปุ่นและระบบ Geodetic พื้นฐาน สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

การเลื่อนแผนที่รอบทิศทาง

ไม่จำเป็นต้องใช้ล้อเลื่อนของเมาส์หรือปุ่มเมาส์สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น เพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ ระบบก็จะทำการ Pan แผนที่

รองรับระบบพิกัดคาร์ทีเซียนลองจิจูดละติจูด

พิกัดที่ระบุ (X, Y) หรือระบบละติจูด ลองติจูดสามารถดูได้ในการแสดงผลแผนที่ การแปลงละติจูดและลองจิจูดของระบบจีโอเดติกของญี่ปุ่นเป็นระบบธรณีโลกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

การอ่านข้อมูลแผนที่โดยตรง

โปรแกรมสามารถอ่านค่าแผนที่ได้โดยตรง (คุณลักษณะเฉพาะของระบบ) ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแปลงรูปแบบไฟล์(covert process) เนื่องจากโปรแกรมสามารถอ่านรูปแบบให้ เช่นข้อมูล .shp

bottom of page